Kontaktai

PlayShop.lt kontaktai

PlayShop.lt kontaktai

Garantiniai įsipareigojimai

Visoms iš mūsų įsigytoms prekėms suteikiama lietuviška garantija. Atsiradus gedimui kreipkitės į mus.

Garantiniai terminai:

Šie garantiniai terminai negalioja, jeigu prekės aprašyme nurodytas kitas garantinis terminas.

PlayShop.lt     PlayShop.lt    © 2012 - 2022 PlayShop.lt