Kontaktai

PlayShop.lt kontaktai

PlayShop.lt kontaktai

Prekių pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši prekių pirkimo - pardavimo sutartis (toliau „Sutartis“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Sutartimi bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš besąlygiškai sutinku su paslaugos sąlygomis ir teikimo taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nurodomos šalių teisės bei pareigos, pristatymo sąlygos, atsakomybe, kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje „PlayShop.lt“ susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Sutartį, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie pakeitimus, Pirkėjas bus informuojamas elektroniniu paštu.

1.3. Internetinė parduotuvė „PlayShop.lt“ prekiauja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.


2. Keitimasis informacija

2.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

2.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės „Klientų aptarnavimo skyriuje“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.


3. Pirkimo-Pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es), paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra saugoma „PlayShop.lt“ duomenų bazėje.


4. Duomenų saugumas

4.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje „PlayShop.lt“, turi užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šią sutartį sutinka, jog jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu bus siunčiama informacija būtina prekių užsakymui įvykdyti.

4.2. Vygdydami užsakymą būtinai nurodykite teisingus savo asmens duomenis: vardas ir pavardė; prekių pristatymo adresas; elektroninis paštas; telefono numeris. Internetinė parduotuvė „PlayShop.lt“ įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo bei kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.


5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „PlayShop.lt“ internetinėje parduotuvėje šios sutarties nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę gražinti prekes ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės įsigyjimo dienos, išskyrus atvejus, kurie nurodyti šios sutarties (11) punkte ir kai sutartis sudaryta parduodant:

5.2.1. kosmetiką ir parfumeriją, higienos prekes;

5.2.2. apatinius drabužius;

5.2.3. dovanų kuponus.

5.3. Sutarties 5.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei pirkinys nebuvo sugadintas, nepasikeitė jo išvaizda, pirkinys nebuvo naudojamas.

5.4. Pirkėjas grąžinamas prekes pristato savo transportu arba padengia pristatymo išlaidas.

5.5. Pirkėjui grąžinami pinigai tik už prekes, siuntimo išlaidos nekompensuojamos.


6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šios sutarties nustatyta tvarka.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja neperleisti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

6.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti asmeniniai duomenys – telefono numeris, gyvenamoji vieta, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti, arba pranešti „PlayShop.lt“ administracijai, kontaktais nurodytas šioje internetinėje parduotuvėje.

6.4. Pirkėjas, naudodamasis „PlayShop.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šios Sutarties bei kitų sąlygų, nurodytų internetinėje parduotuvėje.


7. Pardavėjo teisės

7.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

7.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

7.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Sutarties (9.2.) punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.


8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės „PlayShop.lt“ teikiamomis paslaugomis.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pirkėjo asmeninės informacijos, nurodytos internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.


9. Apmokėjimo už prekes būdai, taisyklės ir terminai

9.1. Prekių kainos „PlayShop.lt“ internetinėje parduotuvėje ir užsakymo formoje nurodomos litais be jokių paslėptų mokesčių.

9.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

9.2.1 Apmokėjimas atsiimant prekes Vilniuje.

Pasirinkę šį variantą po užsakymo patvirtinimo per 24 val. su Jumis susisieks mūsų vadybininkas ir suderins prekių atsiėmimo vietą bei laiką.

9.2.2 Apmokėjimas atsiimant prekes Lietuvos pašto skyriuje.

Kai prekės bus pristatytos į artimiausią Lietuvos pašto skyrių, Jūs gausite raštišką pranešimą į savo pašto dėžutę. Su tuo pranešimu atvykę į paštą galėsite atsiimti bei atsiskaityti už prekes.

9.3. Atsiskaitydamas (9.2.1. 9.2.2) punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant.


10. Prekių pristatymas

10.1. Pirkėjas, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

10.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

10.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

10.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.5. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.


11. Prekių kokybės garantija

11.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11.2. Pardavėjas teikia garantiją pagal kiekvienos prekės aprašyme nurodytą terminą.

11.3. Informacijai, esančiai informacijos nešikliuose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.


12. Prekių keitimas ir grąžinimas

12.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekėsi keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

12.2. Norėdamas grąžinti prekę(es) pagal 12.1 punkte nurodytą įsakymą, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kurį Pirkėjui pareikalavus atsiųsime elektroniniu paštu.

12.3. Sutarties 12.1. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją (5.2.) Sutarties punkte numatyta tvarka.

12.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

12.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

12.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

12.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

12.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

12.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą (12.2.) Sutarties punkte nurodytą grąžinimo dokumentą.

12.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

12.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu, sutartu su Pardavėju Vilniuje, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis. Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

12.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

12.8. Pardavėjas padengia tik grąžintinų prekių kainą, siuntimo išlaidos nekompensuojamos.


13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už pateiktų asmeninių duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

13.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „PlayShop.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.


14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

PlayShop.lt     PlayShop.lt    © 2012 - 2022 PlayShop.lt